Sep 27

Dealing with Sajan TMS exports

One of my end clients recently introduced Sajan TM management system. As a result, instead of Trados TMs and TTX files which were a standard previously, I began to receive jobs as an Excel files, containing source segments and pre-translation (from 80% matches up) in separate columns. Additionally there’s a column with TM match percentage and some additional info/comments. And the Excel has a macro for propagating exact repetitions. Great. My task is to translate what’s missing and make sure the 100% matches strictly follow a mandatory glossary (in a separate Excel file). The general attitude was “we have a great new system, deal with it”. So I did. And since I’m sure I’m not the only one, I decided to share my solution.

Continue reading

May 22

SDLXLIF in memoQ, or There and Back Again

Trados Studio as an internal format uses it’s own flavor of XLIFF, namely SDLXLIFF. Since these files generally adhere to quite loosely defined XLIFF standard, it is easy to open them in other tools supporting XLIFF (particularly in memoQ), translate them and insert translated file back into Studio project. Unfortunately all data on matching and segment statuses are coded in Trados-specific way, so we’ll lose this information when switching tools. Fortunately, there’s a way to keep at least segment states, because both programs “play nice” with standard XLIFF elements.

Continue reading

May 17

Regular expressions in memoQ

Regular expressions are special rules which allow us to find a text meeting specified conditions and do something useful with it. In memoQ, this “something useful” may mean segmentation, “auto-translation”, conversion to a tag, or including/excluding text from translation. Regular expressions can be used in memoQ to greatly extend its functionality. During this year’s memoQfest, the memoQ user conference, I gave a short presentation on regular expressions in memoQ, and since several people asked me to share the presentation, I decided to publish it here, for everyone interested. It’s a slightly modified version of memoQfest presentation – I’ve added two slides and several slide titles, to make it more readable without comment.

You can view/download the presentation here.

Please bear in mind, that the introduction part is very brief (the whole presentation was scheduled for 45 min) and contains only those regexp vocabulary elements, which were necessary to explain rules presented later in the “practical” part. If you’d like to know more about regular expressions, see links at the end of the presentation.

May 12

Modyfikacja ustawień bazy terminologii memoQ

Wersja 5 programu memoQ wprowadziła świetną opcję możliwości definiowania domyślnych ustawień bazy terminologii w zakresie rozróżniania wielkości znaków i dopasowywania prefiksów dla nowych terminów osobno dla poszczególnych języków. Wystarczy wybrać odpowiednie ustawienia domyślne przed zaimportowaniem terminów do nowej bazy terminologii. Jednak co zrobić ze starszymi bazami terminologii? Albo jeśli chcemy zmienić ustawienia dla części terminów, ale nie dla wszystkich? Można próbować robić to „na piechotę” w memoQ, wyklikując odpowiednie ustawienia dla każdego terminu osobno, albo skorzystać z szybkiego obejścia, z edycją w arkuszu kalkulacyjnym. Continue reading

May 12

Modification of memoQ term base settings

memoQ 5 introduced the great feature of pre-defined term base settings for case sensitivity and prefix matching per language. Before importing some content into new TB, we just have to select right defaults. But what to do with older TBs? Or what to do if we want to change settings for some entries, but not all of them? You can either do a lot of clicking in the memoQ, modifying terms one by one, or use a quick workaround with the editing step in a spreadsheet.

Continue reading

Apr 17

Szkolenie z memoQ

Choć szkolenia z memoQ oferuję od dłuższego czasu, nie były specjalnie reklamowane, a i często okazywało się, że zainteresowanym za daleko było do Poznania, gdzie organizuje je firma STI Solutions. Postanowiłem to zmienić: na początek zorganizowaliśmy szkolenie z memoQ w Krakowie, w dniach 28-29 maja.

Continue reading

Apr 15

Sezon konferencyjny

Choć pogoda do tego nie przekonuje, jednak przyszła wiosna a z nią sezon konferencyjny – przynajmniej dla mnie. W najbliższym czasie czeka mnie udział w trzech konferencjach związanych z tłumaczeniem. Co więcej, na każdej będę coś prezentował. A więc do rzeczy.

Continue reading

Dec 04

memoQ 5.0 – co nowego

Mój poprzedni wpis dotyczył Trados Studio 2011, a kilka dni później miał powstać kolejny o jego najpoważniejszej konkurencji, czyli memoQ w wersji 5.0, która była już wtedy dostępna od jakichś dwóch tygodni. Mnóstwo pracy, konferencja, szkolenia, szpital… w efekcie siadam do napisania tekstu dopiero w grudniu. Cóż, przyjrzyjmy się więc, co nowego w memoQ 5.0 i czy warto robić upgrade z wersji 4.5.

Continue reading

Sep 16

Trados Studio 2011 – first impressions

Trados Studio 2011 should be available by the end of next week. SDL promotes it through many ads, webinars, handing out beta version and even full day of virtual learning. And it’s no surprise, since it is full two years since last full release of “Trados” product line. I took part in some of the presentations and tried the beta for several days. Was it worth to wait for so long? Is it worth to upgrade?

Continue reading

Sep 16

Trados Studio 2011 – pierwsze wrażenia

Jeśli wierzyć zapewnieniom producenta, Trados Studio 2011 ma zostać wypuszczony do końca przyszłego tygodnia. Firma SDL promuje go intensywnie przez reklamy, prezentacje internetowe (m.in. w ramach specjalnego dnia prezentacji) oraz udostępniając wersję beta programu. Brałem udział w prezentacjach, testowałem betę. Czy jest na co czekać?

Continue reading