Category: Wskazówki

Jul 08

memoQ templates for translators

Tweet Translation and revision are almost always tasks that require some organization and management. We receive jobs from our clients, often with some additional resources, like TMs, TBs and references. We also need to be able to track our progress on jobs we do, which involve different tasks. All this led to introduction of project-based …

Continue reading

Jan 30

Memsource files in memoQ

Tweet When it comes to online CAT-tools I personally consider Memsource as one of the better ones – it’s reasonably fast, offers decent functionality and usability. It’s even better with local (but not offline) client, which can undock some windows, so you can have concordance and TM matches on screen at the same time. Still, …

Continue reading

Oct 29

Terminology mining from Eur-Lex corpora

Tweet The conference #TranslatingEurope Forum 2016 was held on October 27-28 in Brussels. Besides presentations, the conference included two sessions of mini-workshops: the idea was to present some practical aspect of translation in small group – three people at a time. The workshops included my submission on terminology mining. I realized from the start that participants won’t …

Continue reading

Mar 13

Tłumaczenia kart charakterystyk – przydatne materiały

Tweet Zamieszczone tu materiały stanowią uzupełnienie mojej prezentacji na Konferencji Tłumaczy z dnia 13 marca 2015 r. i w dużej części stanowią przywołanie materiałów zamieszczanych na blogu już wcześniej. Dla zainteresowanych dostępna jest też prezentacja w formacie PowerPoint z pełnym tekstem wykładu. Serwis Eur-lex: akty prawne Unii Europejskiej. W pisać słowa kluczowe w polu wyszukiwania …

Continue reading

Mar 10

Crash course in regular expressions

Tweet I was invited to write a guest post on regular expressions in FrameMaker at Adobe blog platform. While it is written with FrameMaker in mind, I think the text can help anyone grasp basics of regex for any applications, including translation tools like memoQ or Trados Studio.

Nov 15

memoQ auto-translatables for numbers

Tweet memoQ is an excellent CAT/TEnT tool which offers plenty of advanced productivity features out of the box, but with little tinkering can be made even more useful. One of the advanced memoQ features is Auto-translatables: using regular expressions you can define how certain source text should be modified in target language. The rules can …

Continue reading

Nov 07

Importing Studio TM and TB into memoQ

Tweet memoQ is great tool with many interoperability features, including easy SDLXLIFF file import/export, ability to import Studio packages and generating Studio return packages. And while packages are imported with translation memories and term bases, strangely the ability to import stand-alone Studio TMs (SDLTM) and TBs (SDLTB) is nowhere to be found in the UI. And this …

Continue reading

Oct 27

Angielsko-polski glosariusz zwrotów H i P

Jak dobrze wie (albo powinien wiedzieć) każdy, kto ma styczność z tłumaczeniem kart charakterystyki (Safety Data Sheets, SDS), mogą one zawierać zwroty określające zagrożenia (Hazard, H-phrases) i zwroty określające środki ostrożności (Precautions, P-phrases). Treść tych zwrotów została opublikowana w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Dokument ten był wielokrotnie korygowany kolejnymi rozporządzeniami, które modyfikowały również treść zwrotów H i P. W czerwcu tego roku został opublikowany tekst ujednolicony rozporządzenia, dostępny w serwisie Eur-Lex. Ponieważ w tekście dokumentu zamieszczone są zwroty H i P we wszystkich językach Unii, prosta obróbka umożliwiła mi stworzenie zestawienia wszystkich zwrotów we wszystkich językach w formie pozwalającej na łatwe zaimportowanie ich do bazy terminologii dowolnego programu CAT.

Oct 23

Amended H and P phrases

Tweet Last December I’ve created and published here a spreadsheet with H and P phrases plus S and R statements from CLP regulations.  Time goes by and the EU regulations get updated. On July 1st a unified text of EC Regulation 1272/2008 (CLP) was published, which includes all amendments introduced by regulations: 790/2009/EC, 286/2011/EU, 618/2012/EU, 487/2013/EU, …

Continue reading

Jul 19

Zmiany w kartach charakterystyki (MSDS)

Tweet Większość substancji chemicznych i mieszanin wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi oferować kartę charakterystyki – (Material) Safety Data Sheet – MSDS. Tłumaczenie tych dokumentów wykonuje się z użyciem ściśle regulowanego języka, czerpanego wprost z rozporządzeń unijnych opisujących treść karty charakterystyki. Młyny unijne mielą wolno, ale nieustannie. W maju tego roku zostało opublikowane rozporządzenie 2015/830, formalnie zmieniające rozporządzenie …

Continue reading