May 18

Gdzie znaleźć terminologię

dictionaryWywołano mnie do tablicy pytając listownie o dwu- lub wielojęzyczne glosariusze dostępne w Internecie, najlepiej w formacie XLS lub CSV. To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ dotyczy jednego z najważniejszych aspektów pracy tłumacza – terminologii. Skąd „brać” terminologię do tłumaczeń, zwłaszcza dotyczących specjalistycznych dziedzin?

Continue reading

Jan 05

Osobiste podsumowanie roku

Z założenia ten blog nie jest przeznaczony do pisania o mnie, jednak uznałem, że ten rok zasługuje na choćby krótkie podsumowanie, które przy okazji będzie pewnym usprawiedliwieniem pozostawienia bloga odłogiem.

Continue reading

Dec 27

Multiligual set of R and S phrases

In May of 2013 the European Council published an amendment to Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances. In short – new version of R and S phrases in 23 languages of European Union. Full text of this document is available here (PDF). Since I often need to use these phrases in MSDS- or GHS-related translations, I’ve extracted the content of this document into multilingual XLSX file, so it can be easily imported to many terminology tools to create/update relevant term bases. You can download the file from here (XSLX).

If you prefer to use this for TM instead of TB, you can use TMbuilder to quickly create a TMX file.

May 28

Prezentacja memoQ i 42% zniżki

W najbliższy czwartek, 30 maja, w serwisie Proz.com odbędzie się „Wirtualny dzień memoQ” – seria prezentacji i spotkań na żywo, podczas których będzie można zapoznać się z funkcjami oferowanymi przez program, poznać różne aspekty pracy z nim, zobaczyć najnowszą wersję programu (wersja 2013) oraz kupić memoQ ze zniżką 42%. Zniżka dotyczy wszystkich, którzy zarejestrują się na wydarzenie i dokonają zakupu w dniach 28-30 maja. To doskonała okazja na zdobycie najlepszego z dostępnych obecnie na rynku programów CAT.

Co prawda prezentacje i spotkania „wirtualnego dnia” odbywać się będą w języku angielskim, jednak można będzie także pobrać dostępną na żądanie prezentację memoQ w języku polskim – w moim wykonaniu. Zapraszam wszystkich do udziału.

Feb 26

Change Tracker: translation review report in just several clicks

Recently my work focus moves slowly from translation to review. And after you perform a review, you often have to document the changes, especially when there is a lot of them. Although the newer CAT tools offer track changes function (available, for example, in memoQ or Trados Studio), the creation of a report readable outside that particular software might require some time-consuming work. Fortunately, there are tools designed just for illustrating changes between two versions of bilingual documents. Continue reading

Feb 25

Raport z redakcji w kilka kliknięć

Ostatnio coraz częściej oprócz tłumaczenia zajmuję się redakcją. A po redakcji czasem trzeba udokumentować wprowadzone zmiany, zwłaszcza jeśli było ich dużo. Co prawda nowsze programy CAT dysponują funkcją śledzenia zmian (dostępna np. w memoQ czy Trados Studio), to jednak przygotowanie raportu w formie czytelnej poza określonym programem, choć nieskomplikowane, jednak wymaga trochę klikania. Na szczęście istnieją narzędzia, które służą właśnie do obrazowania zmian między dwoma wersjami dokumentów dwujęzycznych.

Continue reading

Dec 03

memoQ 6.2

Wypuszczony w sierpniu tego roku memoQ 6.0 przeszedł jakoś bez echa. Podstawowa różnica w stosunku do wersji 5.0 polegała na tym, że program został napisany niemal całkowicie od zera, przez co zrobił się szybszy i stabilniejszy. Wprowadzono trochę zmian w interfejsie, ujednolicając go i łącząc w spójną całość elementy, które wcześniej sprawiały wrażenie chaosu. Z istotniejszych usprawnień dodano autotekst, nowy tryb przydzielania zleceń w projektach serwerowych i możliwość podziału dokumentu z zachowaniem podglądu. Dobre, przydatne zmiany, ale bez rewolucji.

Aż do teraz. W piątek firma Kilgray oficjalnie udostępniła memoQ 6.2.

Continue reading

Nov 11

Karta charakterystyki substancji (MSDS): glosariusz

Karta charakterystyki substancji, czasem nazywana kartą charakterystki substancji niebezpiecznej, po angielsku Material Safety Data Sheet (MSDS), to, cytując wikipedię: ädokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizyko-chemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).”

Continue reading

Sep 27

Dealing with Sajan TMS exports

One of my end clients recently introduced Sajan TM management system. As a result, instead of Trados TMs and TTX files which were a standard previously, I began to receive jobs as an Excel files, containing source segments and pre-translation (from 80% matches up) in separate columns. Additionally there’s a column with TM match percentage and some additional info/comments. And the Excel has a macro for propagating exact repetitions. Great. My task is to translate what’s missing and make sure the 100% matches strictly follow a mandatory glossary (in a separate Excel file). The general attitude was “we have a great new system, deal with it”. So I did. And since I’m sure I’m not the only one, I decided to share my solution.

Continue reading

May 22

SDLXLIF in memoQ, or There and Back Again

Trados Studio as an internal format uses it’s own flavor of XLIFF, namely SDLXLIFF. Since these files generally adhere to quite loosely defined XLIFF standard, it is easy to open them in other tools supporting XLIFF (particularly in memoQ), translate them and insert translated file back into Studio project. Unfortunately all data on matching and segment statuses are coded in Trados-specific way, so we’ll lose this information when switching tools. Fortunately, there’s a way to keep at least segment states, because both programs “play nice” with standard XLIFF elements.

Continue reading