Author's posts

Jul 08

memoQ templates for translators

Tweet Translation and revision are almost always tasks that require some organization and management. We receive jobs from our clients, often with some additional resources, like TMs, TBs and references. We also need to be able to track our progress on jobs we do, which involve different tasks. All this led to introduction of project-based …

Continue reading

Oct 20

Literary translations with CAT tools

If you deal with literary and creative translation only, you have probably never used any special translation-related software other than dictionaries (and a word processor), but you may have heard of “Computer Assisted Translation” tools or CATs for short. These were developed with technical translation in mind, and their main premise is to “never translate the same sentence twice”, which makes a lot of sense in the world of repetitive instruction manuals, but can this be useful in literary translation? Let’s see, but please note that this text does not touch the subject of machine translation (MT).

Oct 20

Programy CAT w tłumaczeniach literackich

Jeśli zajmujecie się wyłącznie tłumaczeniami literackimi i kreatywnymi, mogliście nigdy nie używać żadnego specjalnego oprogramowania do tłumaczenia poza słownikami i edytorem tekstu, ale mogliście słyszeć o programach do „komputerowego wspomagania tłumaczeń” (Computer Assisted Translation, CAT). Stworzono je z myślą o tłumaczeniach technicznych a ich głównym założeniem jest idea, że „nigdy nie trzeba dwa razy tłumaczyć takiego samego zdania”, co ma mnóstwo sensu w świecie powtarzalnych tekstów komunikacji technicznej (np. instrukcji obsługi), ale czy takie oprogramowanie może się do czegoś przydać w tłumaczeniach literackich? Zaznaczam, że tekst w najmniejszym stopniu nie dotyczy tłumaczeń maszynowych (Machine Translation, MT). Zapraszam do lektury.

Apr 02

Post założycielski

Tweet Na razie mam kilka ciekawych (bo moich) pomysłów na umieszczanie różnych tekstów dotyczących tłumaczeń – zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zdecydowanie będzie to nieregularnik.