Jul 19

Zmiany w kartach charakterystyki (MSDS)

MSDSWiększość substancji chemicznych i mieszanin wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej musi oferować kartę charakterystyki – (Material) Safety Data Sheet – MSDS. Tłumaczenie tych dokumentów wykonuje się z użyciem ściśle regulowanego języka, czerpanego wprost z rozporządzeń unijnych opisujących treść karty charakterystyki.

Młyny unijne mielą wolno, ale nieustannie. W maju tego roku zostało opublikowane rozporządzenie 2015/830, formalnie zmieniające rozporządzenie 1907/2006, w praktyce 453/2010, czyli dokument zawierający opis karty charakterystyki.
Zmian w samej karcie nie ma wiele, ale jest kilka istotnych, np. w sekcji 1 i 8 oraz w punkcie 7.2. Z istotniejszych zmian “luzem”:

  • Chemical name: “nazwa chemiczna” -> “nazwa rodzajowa”,
  • Personal protection: “środki kontroli indywidualnej” -> “środki ochrony indywidualnej”
  • Carcinogenicity: “rakotwórczość” -> “działanie rakotwórcze”
  • Repeated exposure: “narażenie powtarzane” -> “narażenie wielokrotne”.

IMO tłumaczenie jest generalnie trochę lepsze, ale znowu niespójne wewnętrznie. O ile OEL to “wartość narażenia zawodowego”, to WEL “najwyższe dopuszczalne stężenie w środowisku pracy”

Pełny tekst w wersji dwujęzycznej dostępny w serwisie Eur-Lex.

May 23

memoQ 2015 project filtering

new_memoQOn Friday, May 22nd, during the memoQfest conference in Budapest, Kilgray officially released memoQ 2015. One of its new features is redesigned Dashboard view – the screen you see when you start the application. And although it looks better than in previous versions, initially I was disappointed with the new filtering feature. But after playing with it a bit, I’m sold: it’s much better than before (with one exception).

Continue reading

May 18

memoQ 2015 preview

new_memoQTomorrow I’m leaving for Budapest to attend memoQfest conference, where new memoQ2015 will be officially presented. I was lucky enough to receive beta version for testing. I’ve been using it for a bit over a week and I’m ready to share my impressions. In short: solid, steady improvement, but no revolution. And that’s a good thing.

Continue reading

Mar 15

Segmentation rules for text with references

SegmentationIf you happen to translate text with numbered references, you’ve probably encountered problem with incorrect segmentation when the reference number is placed just after end of sentence period, like this:

This is an example sentence.² With a second sentence added.

In most cases the above sentences will be imported to CAT tools as a single segment, which will require manual splitting to achieve correct leverage in TM. Fortunately there is a simple solution for this problem.

Continue reading

Dec 21

Multilingual CLP phrases (unified)

euFollowing my previous post, I’ve found some errors in the R and S phrases set, so I have corrected them and merged S and R phrases from regulation 21/2013 with  H and P statements from regulation 1272/2008, extending the list with some additional statements from regulation 286/2011. The combined list contains 446 phrases in 23 UE languages and is available here. If anyone is aware of additional multilingual sets, please let me know, I can extend the collection.

Dec 16

Multilingual set of H and P statements

euPressed by a review job I’ve finally compiled a comprehensive list of H and P statements from Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council. If you don’t know the regulation, then you probably do not need the list. However, if your translation cover MSDS, CLP or GHS-related subjects, the statements are must-have. The list covers 23 UE languages and is available in the Excel format, so it’s very easy to import it into any term base you use. And if you need R and S phrases, take a look at one of my previous posts, where you’ll find similar list.

Aug 02

Akronimy w kartach charakterystyki (MSDS)

MSDSDostałem ostatnio zlecenie, które polegało na przetłumaczeniu sporawej listy akronimów stosowanych w kartach charakterystyk i dokumentacji pokrewnej. I choć często tłumaczę dokumenty z tej dziedziny, wykonanie zlecenia zajęło mi nieproporcjonalnie dużo czasu. Ukończona lista została dodatkowo zweryfikowana i poprawiona w ramch uprzejmości przez nieznanego mi kolegę po fachu (dziękuję). Zainspirowany zleceniem skompilowałem nieco większą listę akronimów i udostępniam ją publicznie w formie arkusza dokumentów Google.

Dokument można swobodnie komentować, a gdyby ktoś chciał go wzbogacić o dodatkowe akronimy, proszę o kontakt. Będę wdzięczny za informacje o ewentualnych błędach.

I jeszcze słowo o formacie: plik można zaimportować jako xls albo csv i łatwo przerobić na bazę terminologii. W memoQ można przy tym ustawić dwukropek jako znak oddzielający alternatywne terminy, dzięki czemu dla każdego akronimu dostaniemy jeden wpis z dwoma alterantywami: sam akronim i jego rozwinięcie.

Jul 06

XML translation – part 2: memoQ

new_memoQIn my previous post I’ve described what is XML, what is it for and what are the particular components. This time I’m going to show you how to properly import almost any XML file into memoQ for translation. I’m going to reference the files described in previous part, so you might want to look there for comparison and file structure description.

Continue reading

Jun 22

Tłumaczenie plików XML – część 1: wprowadzenie

xml_ico

XML ma złą reputację wśród tłumaczy – bardzo często jest postrzegany jako coś skomplikowanego, co niezwykle trudno prawidłowo przetłumaczyć. Jednak dysponując podstawową wiedzą na temat struktury plików XML oraz nowoczesnymi programami do wspomagania tłumaczeń tak naprawdę praca z plikami XML jest dość prosta. Niniejszy tekst jest pierwszym z trzyczęściowej serii na temat tłumaczenia plików XML. Część pierwsza to podstawowe wprowadzenie do formatu XML – takie „co i jak”. W części drugiej omówię import plików XML do programu memoQ, a w części trzeciej do programu Trados Studio.
Continue reading

Jun 22

XML translation – part 1: introduction

xml_ico

The XML has a bad reputation amongst translators – quite often it’s being perceived as something complicated and terribly difficult to translate. However, armed with the basic knowledge of the XML file structure and modern translation environment tools it’s actually usually very easy to correctly translate XML. This is the first installment of a three-part series of posts I’m going to write about XML. Part one is a very basic introduction to XML – why and what. Part two will cover XML import in memoQ and part three import in Trados Studio.
Continue reading