Apr 13

Ratowanie plików TTX

tageditor1

Przy okazji poprzedniego wpisu, sposób na problem z plikami TagEditora (.ttx).

Zdarza się, że próba otwarcia otrzymanego od klienta pliku ttx powoduje zamknięcie TagEditora, czasem bez żadnej informacji, czasem z kryptycznym, nic nie mówiącym komunikatem. Okazuje się, że przyczyną problemów najczęściej jest problem z czcionką Arial. Poniższą procedurę otrzymałem od kolegi, który dostał ją od koleżanki, która dostała ją od koleżanki, która dostała ją z jakiegoś biura:

Utworzyć nowy folder, do którego zostaną czasowo przeniesione pliki czcionek z rodziny Arial, np. C:TempFonts. Otworzyć folder w programie Eksplorator Windows.

  1. W drugim oknie Eksploratora otworzyć folder czcionek systemu Windows – dla Windows XP domyślnie jest to C:WindowsFonts. Przełączyć okno na widok Szczegółowy, żeby widoczne były wszystkie czcionki z nazwami.
  2. Przeciągnąć wszystkie pliki czcionek z nazwą zaczynającą się od „Arial” z folderu Fonts do utworzonego folderu tymczasowego (TempFonts). Spowoduje to odinstalowanie czcionek. Po przeciągnięciu każdej z czcionek upewnić się, że została usunięta z folderu Fonts. Nie zaszkodzi zrestartować system.
  3. Po przeciągnięciu wszystkich czcionek z Arial w nazwie przeciągnąć plik „Arial.ttf” z powrotem do folderu Fonts. Upewnić się, że czcionka Arial znów znajduje się w folderze Fonts.
  4. Uruchomić program “Translator Workbench” i sprawdzić, czy czionka Arial znajduje się na liście czcionek. Jeśli jej nie ma, ponownie uruchomić komputer i sprawdzić ponownie. Czasami konieczne jest ponowne uruchomienie, do wyczyszczenia tymczasowej pamięci czcionek. Można teraz ponownie przeciągnąć wszystkie pozostałe odmiany czcionek Arial z powrotem do folderu Fonts.
  5. Uruchomić program TagEditor i otworzyć plik, który nie powinien już stwarzać problemów.

Leave a Reply

Your email address will not be published.