Mar 13

Tłumaczenia kart charakterystyk – przydatne materiały

MSDSZamieszczone tu materiały stanowią uzupełnienie mojej prezentacji na Konferencji Tłumaczy z dnia 13 marca 2015 r. i w dużej części stanowią przywołanie materiałów zamieszczanych na blogu już wcześniej. Dla zainteresowanych dostępna jest też prezentacja w formacie PowerPoint z pełnym tekstem wykładu.


  • Serwis Eur-lex: akty prawne Unii Europejskiej. W pisać słowa kluczowe w polu wyszukiwania lub wpisać rok i numer szukanego dokumentu (np. 1907/2006).
  • Agencja ECHA: poradniki dotyczące sporządzania dokumentów związanych z kartami charakterystyk i przykładowe dokumenty. Część dostępna tylko po angielsku, część również w innych językach, również po polsku.
  • Baza terminologii ECHA: ponad tysiąc trzysta terminów z legislacji dotyczących chemikaliów, z definicjami i źródłami. Możliwość pobrania całości lub wybranych działów i języków.
  • Baza terminologii IATE: Interactive Terminology for Europe, terminologia Unii Europejskiej z całego zakresu dziedzin, również związanych z REACH i CLP.
  • Linguee: serwis oferujący wyszukiwanie w korpusach wielojęzycznych. Dzięki dużej bazie dopasowanych dokumentów świetne miejsce wyjścia do wyszukiwania terminologii/tłumaczeń dokumentów unijnych – ale zawsze należy sprawdzać, skąd pochodzi znalezione tłumaczenie.
  • Glosariusz akronimów: opracowany i utrzymywany przeze mnie glosariusz akronimów spotykanych w kartach charakterystyk. Korzystanie na własną odpowiedzialność.
  • Zestawienie zwrotów H i P: w artykule dostępne łącza do zestawienia wszystkich zwrotów w oryginalnej postaci dla wszystkich oficjalnych języków UE oraz rozbudowane zestawienie dla pary angielski-polski.
  • Zestawienie zwrotów R i S: formalnie nieaktualne, w tłumaczeniach będą występować jeszcze przez wiele lat.
  • Zestawienie nazw ONZ substancji niebezpiecznych z ustaw ADR/ADN/RID, z roku 2015: arkusz pobrany w listopadzie 2015 r. ze stron Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Departament Transportu Drogowego. Korzystanie na własną odpowiedzialność.

Tutaj dostępna jest prezentacja na temat tłumaczeń chemicznych, którą przedstawiłem na konferencji.

Leave a Reply

Your email address will not be published.