Mar 19

Jak pisać publikacje naukowe po angielsku

easeTym razem będzie trochę nietypowo, bo temat nie dotyczy wprost tłumaczeń. Każdy, kto rozpoczyna, lub choćby ociera się o karierę naukową, staje w pewnym momencie przed koniecznością opublikowania wyników swoich badań. Najlepiej, jeśli zostaną one opublikowanie w uznanym czasopiśmie międzynarodowym, o wysokim wskaźniku cytowań. I tu pojawia się problem, bo aby publikacja została przyjęta, musi ona nie tylko zawierać nowe, rzetelnie omówione wyniki, ale także powinna zostać napisana we właściwy sposób, zgodny ze standardami wymaganymi przez wydawców tych czasopism. Skąd jednak zdobyć te informacje?

Czasami mogą pomóc starsi koledzy (i koleżanki), część wymogów znaleźć można również na stronach wydawców czasopism. Z drugiej strony, istnieją pewne uniwersalne wymogi dotyczące zawartości publikacji naukowych, stylu ich pisania, cytowań a nawet stosowania utrwalonych zwrotów.

Okazuje się, że z pomocą może przyjść Europejskie Stowarzyszenie Redaktorów Naukowych (EASE, European Association of Science Editors), które udostępnia publikacje zawierające wytyczne pisania takich tekstów. Polecam szczególnej uwadze dwie z nich:

  • Wskazówki EASE dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim,
  • Science Editor’s Handbook.

Pierwsza z tych publikacji jest całkowicie bezpłatna i zawiera mnóstwo cennych porad i wskazówek dotyczących ogólnych zasad pisania publikacji, zagadnień ogólnych, takich jak lista autorów, streszczenie, struktura tekstu czy bibliografia, sposobu pisania oraz bardzo konkretne omówienie kwestii językowych. Co więcej, tekst wskazówek dostępny jest w różnych językach, m.in. po polsku, w tłumaczeniu pani Sylwii Ufnalskiej. Polska wersja wskazówek dostępna jest do pobrania tutaj.

Druga z publikacji EASE, „Science Editor’s Handbook” jest już wydawnictwem dostępnym odpłatnie, choć cena nie jest wygórowana (35 funtów), a zawiera dużo więcej, znacznie dokładniej omówionych zagadnień. Spis treści dostępny jest tutaj.

Warto zapoznać się przynajmniej ze Wskazówkami, gdy planujemy napisać publikację naukową w języku angielskim, lub też przyjdzie nam taki teks tłumaczyć z języka polskiego, a przynajmniej jeden egzemplarz podręcznika powinien znajdować się w bibliotece każdej szanującej się uczelni.

Leave a Reply

Your email address will not be published.