Jan 05

Osobiste podsumowanie roku

Z założenia ten blog nie jest przeznaczony do pisania o mnie, jednak uznałem, że ten rok zasługuje na choćby krótkie podsumowanie, które przy okazji będzie pewnym usprawiedliwieniem pozostawienia bloga odłogiem.

Rok 2013 zaczął się dla mnie dość nietypowo – od wyjazdu do Kenii, gdzie poprowadziłem tygodniowe szkolenie z memoQ dla tłumaczy pracujących w ośrodku organizacji non-profit Tłumacze Bez Granic (Translators Without Borders, TWB). Statutowym celem TWB jest podnoszenie poziomu życia i zdrowia w rejonach z ograniczonym dostępem do informacji przez znoszenie barier językowych, czyli tłumaczenie. TWB intensywnie działa głównie w Afryce, Azji i Ameryce Południowej i prowadzi ośrodek tłumaczeń w Narobi, w Kenii, gdzie tłumaczy się głównie materiały dotyczące krzewienia wiedzy na tematy zdrowotne. I nie był to mój ostatni kontakt z TWB – zachęcam wszystkich do zgłaszania się i pomocy.

Po powrocie do kraju zaczął się dla mnie najbardziej jak dotąd pracowity rok – jestem przyzwyczajony do tego, że zlecenia przychodzą falami: zdarzają się okresy posuchy, potem przychodzi spiętrzenie, po jakimś czasie znowu robi się luźniej. Tym razem spiętrzenie trwało cały rok. Ponadto w przeciwieństwie do lat ubiegłych, kiedy to większość tłumaczonych przeze mnie tekstów dotyczyła sprzętu medycznego, ten rok upłynął pod znakiem badań klinicznych, patentów chemicznych i dokumentacji MSDS/GHC.

Brałem też udział w kilku konferencjach:

Dodatkowo w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z udziału w konferencji Russian Tanslation Forum, która odbywała się w październiku w Soczi, choć moja prezentacja została przyjęta i umieszczona w programie. Mam nadzieję opublikować tu przynajmniej część prezentacji konferencyjnych. Kiedyś.

Końcówka roku była również czasem ożywienia działalności szkoleniowej i powrotu do, odłożonego z powodu nawału pracy, podręcznika do memoQ. Kto wie, może tekst kiedyś jeszcze ujrzy światło dnia. Jak na razie gotową część tekstu (około 200 stron) otrzymują uczestnicy prowadzonych przeze mnie szkoleń.

Życzę sobie i wszystkim czytelnikom, aby rok 2014 był dla nich przynajmniej równie produktywny, jak 2013.

Leave a Reply

Your email address will not be published.