Apr 22

Przydatna ściąga od EMEA

emeaEuropejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych, w skrócie Europejska Agencja Leków (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products, EMEA), zajmująca się koordynacją i nadzorem nad produktami leczniczymi na terenie Unii Europejskiej, opublikowała nową wersję swojej listy niestandardowych skrótów stosowanych w poszczególnych państwach członkowskich.

Ponieważ jest to de facto dokument normatywny, wszyscy tłumacze zajmujący się tekstami farmaceutycznymi, a w szczególności tłumaczący charakterystyki produktów leczniczych, mają wręcz obowiązek znać ten dokument i stosować zawarte w nim skróty. Plik dostępny jest tutaj.

Wiadomość powtórzona za wiadomościami GMP.

Leave a Reply

Your email address will not be published.