Apr 17

Lionbridge – restrukturyzacja i nacisk na technologię

lionbridgeCommon Sense Advisory, firma zajmująca się badaniami rynku tłumaczeń i lokalizacji, opublikowała podsumowanie rozmowy przeprowadzonej z Rory Cowan, Donem Muirem i Paulą Shannon – dyrektorami firmy Lionbridge, dotyczącej jej strategii rynkowej i planów technologicznych. Ponieważ Lionbridge stanowi jedną z największych firm w branży tłumaczeń i ma swoje przedstawicielstwo również w Polsce, informacje zawarte w tekście uznałem za dość interesujące, zwłaszcza w kontekście nieustannego straszenia kryzysem.

Na początek zamieszczono podsumowanie pierwszego kwartału tego roku – o ile jak zwykle na początku roku firma miała stosunkowo niewielu nowych klientów, to zwiększyła się liczba klientów powracających, a dzięki doświadczeniu zdobytym na zeszłorocznych zmianach kursu dolara do euro Lionbridge większą uwagę przykłada do waluty, w jakiej zawierane są umowy.

Lionbridge planuje położyć nacisk na trzy hasłowe zagadnienia:

  • Restrukturyzacja. Firma zwolni około ośmiu procent etatowych pracowników, zwiększając efektywność pracy i redukując koszty stałe. Celem jest zmniejszenie wydatków o 18-20 mln $ rocznie.
  • Globalna, mobilna siła robocza. Lionbridge był pierwszym dostawcą usług językowych, który połączył usługi rozproszone (cloud) z crowdsourcingiem. Obecnie promuje się tworzenie społeczności pracujących na rzecz lokalizowania wyników wyszukiwarek.
  • Technologia. Lionbridge planuje udostępnić swoją technologię tłumaczeniową (Logoport) dla indywidualnych tłumaczy, rozdzielając swoje usługi od technologii oraz oferując wsparcie dla konkurencyjnych firm. W zasadzie prace w tym zakresie trwają od zeszłego roku, ale okazało się, że wprowadzenie planów w życie wymaga więcej czasu, niż planowano.

Jeśli o mnie chodzi, ciekaw jestem, czy te hasła będą miały jakieś przełożenie na lokalny rynek i pracujących dla firmy tłumaczy – choć nie spodziewam się wielkich wstrząsów. Z drugiej strony, zauważalny jest zwiększony nacisk na stosowanie tworzonych przez Lb narzędzi do kontroli jakości, co niewątpliwie przyczynia się do poprawy jakości tłumaczeń i zmniejszenia kosztów firmy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.